109 Wild Plum, Amarillo, TX 79118
6406 Parkwood Pl, Amarillo, TX 79119
7203 Columbia Ln, Amarillo, TX 79109
4517 Pine, Amarillo, TX 79118
5309 Goodnight Trail, Amarillo, TX 79109
4211 Scotswood, Amarillo, TX 79110
3455 Gladestone Lane, Amarillo, TX 79121
12037 E. Frederick Ave., Pampa, TX 79065
5712 S. M ilam St., Amarillo, TX 79110
3710 Van Buren, Amarillo, TX 79110
109 Wild Plum, Amarillo, TX 79118
6406 Parkwood Pl, Amarillo, TX 79119
7203 Columbia Ln, Amarillo, TX 79109